Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 14

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 7 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

7. In afwijking van het eerste lid kan in een inkomensafhankelijke regeling worden bepaald dat ter bepaling van de draagkracht uitsluitend het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 8, van de belanghebbende in aanmerking wordt genomen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid te creëren in inkomensafhankelijke regelingen, in afwijking van het eerste lid, draagkracht uitsluitend te relateren aan het toetsingsinkomen van belanghebbende.

Weekers