Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 13

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 45 wordt in hoofdstuk 4 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45a Hardheidclausule

Bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister wie het aangaat kan een van deze wet of van een inkomensafhankelijke regeling afwijkende maatregel worden getroffen in gevallen of groepen van gevallen waarin toepassing van deze wet of van een inkomensafhankelijke regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd een hardheidclausule in te voeren voor alle inkomensafhankelijke regelingen. De bedoeling is om criteria voor de hardheidsclausule neer te leggen in een ministeriële regeling.

Omtzigt