Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 12

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 7, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: dan wel in aanmerking zou worden genomen indien geen rekening wordt gehouden met de vrijstellingen bedoeld in afdeling 5.3 en 5.3A van die wet.

II

Aan artikel 7, vierde lid, eerste volzin, wordt, onder vervanging van de punt door een komma, toegevoegd: dan wel in aanmerking zou worden genomen indien geen rekening wordt gehouden met de vrijstellingen bedoeld in afdeling 5.3 en 5.3A van die wet.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd om bij de vermogenstoets in de Awir geen rekening te houden met de in de inkomstenbelasting geldende vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Uitbreiding van de fiscale stimulering van deze twee soorten vermogen naar inkomensafhankelijke regelingen met een vermogenstoets is onnodig en ongewenst. De budgettaire opbrengst bedraagt ongeveer 5 miljoen euro in 2006 en 15 miljoen euro in 2007.

Vendrik