Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 10

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 10
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 januari 2005

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In het hele wetsvoorstel wordt «Belastingdienst Toeslagen» telkens vervangen door: Belastingdienst/Toeslagen.

II

In artikel 8, vierde lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «verworven» vervangen door: genoten.

Toelichting

Deze nota van wijziging, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bevat enkele aanpassingen van redactionele aard.

De aanpassing onder I strekt er toe de naam van het onderdeel van de Belastingdienst dat zorg draagt voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen, in overeenstemming te brengen met de huisstijl van de Belastingdienst.

De aanpassing onder II herstelt het abusievelijk gebruik van het woord «verworven» in plaats van het fiscale begrip «genoten». Als gevolg daarvan sluit de gebruikte terminologie aan op die in onderdeel b van deze bepaling.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn