29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 560 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2020

Bijgaand bied ik u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 aan1, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de ontwikkelingen die het meest bepalend zijn voor Nederland.

Het dreigingsniveau blijft gehandhaafd op niveau 3, op een schaal van 5, hetgeen wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is.

Kleinschalige aanslagen en arrestaties in Europa tonen aan dat de jihadistische dreiging geenszins is verdwenen. Het is aannemelijk dat dergelijke aanslagen, veelal door eenlingen gepleegd, blijven plaatsvinden in Europa en Nederland.

Ook de mogelijkheid van een rechts-extremistische aanslag door een online geïnspireerde eenling blijft voorstelbaar. ISIS vertoont vergeleken met vorig jaar verhoogde activiteit in Syrië en Irak, maar richt zich vooral op de machtspositie in de regio en heeft niet de kracht van de hoogtijdagen van haar «kalifaat».

Ten slotte signaleert de NCTV dat sinds de uitbraak van COVID-19 het maatschappelijk ongenoegen zich, zowel digitaal als in de fysieke wereld, verder heeft gemanifesteerd. Sommige protesten kennen soms een kleinere, verharde onderstroom die zich uit in ongeregeldheden, intimidatie of bedreigingen.

DTN 53 schetst een beeld van dreigingen en ontwikkelingen waarvoor we alert en waakzaam dienen te blijven. Onze integrale aanpak terrorisme biedt hiervoor de beleidsmatige basis. De inzet blijft om tijdig dreiging te onderkennen, nieuwe aanwas te voorkomen en adequate maatregelen te nemen. Hierbij blijft het versterken van de informatie-uitwisseling en het investeren in samenwerking met lokale, nationale en internationale partners de hoogste prioriteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven