29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 526 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2019

Hierbij bied ik, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, uw Kamer de kabinetsreactie aan op de brief van de Kinderombudsman van 21 juni 20191.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven