Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 459

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 459 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat scholen basiswaarden ondermijnen, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, dan wel homo en hetero;

van mening dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre de inspectie hiertegen kan optreden;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over maatregelen die de inspectie genomen heeft, dan wel kan nemen tegen scholen die basiswaarden ondermijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk