Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 457

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 457 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het NCTV-rapport «Barometer van de dreiging. Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005–2015» meerdere malen wordt gewezen op de te eenzijdige focus op jihadisme;

constaterende dat in de conclusie van het rapport staat dat «met name rechts-extremisme soms wat lijkt te worden gebagatelliseerd»;

overwegende dat alle vormen van radicalisering bestreden moeten worden en dat een eenzijdige aanpak alleen niet werkt;

verzoekt de regering om, ook met een actieprogramma «integrale aanpak rechts-extremisme» te komen, zodat beide uitersten worden bestreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu