Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 456

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 456 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat de aanpak van radicalisering als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld waaraan alle maatschappelijke geledingen een bijdrage leveren;

overwegende dat het ontwikkelen en stimuleren van democratisch burgerschap een kernelement van die aanpak zou moeten zijn;

constaterende dat het leertraject «moslims en democratische rechtsstaat» een proactieve insteek kiest die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van moskeeën en hun koepels aanspreekt;

constaterende dat dit project de receptoren voor democratie en rechtsstaat binnen de moslimgemeenschap beoogt te activeren en de competenties op dit terrein door middel van coaching en burgerschapsonderwijs wenst te versterken;

constaterende dat dit project jongeren door middel van training en onderwijs leert om hun ambities en dromen binnen het kader van de democratische rechtsstaat te realiseren en hun bezwaren en klachten daarbinnen te uiten;

verzoekt de regering, een pilot te laten uitvoeren met het leertraject «moslims en democratische rechtsstaat» om de bruikbaarheid ervan te toetsen voor beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu