Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 455

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 455 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de inhoud van en voorschriften uit koran, sira en ahadith;

constaterende de inhoud van de sharia;

constaterende de doodstraf op uittreding uit de islam;

verzoekt de regering, te erkennen dat de islam inherent gewelddadig, radicaal en extremistisch is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders