Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 454

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 454 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse gemeenten werken aan deradicalisering en resocialisatie van teruggekeerde, tegengehouden en potentiële jihadisten;

overwegende dat beleid aangaande resocialisatie en deradicalisering veel geld kost en impact kan hebben op de veiligheid van onze maatschappij;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het effect van in Nederland gebruikte resocialisatie- en deradicaliseringsprogramma's en de Kamer daar voor het eind van 2018 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf