Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 453

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 453 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inzicht in de verschillende grondslagenstelsels waarin mensen kunnen radicaliseren noodzakelijk is om beleid aangaande preventie van radicalisering vorm te geven;

overwegende dat er in de Nederlandse wijken meer dan vierduizend mensen actief zijn die vanuit hun betrokkenheid radicaliseringsgedrag signaleren en rapporteren;

verzoekt de regering, de signalen aangaande de diverse grondslagen van radicalisering vast te leggen en twee keer per jaar aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf