Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829754 nr. 452

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 452 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat radicalisering een bedreiging vormt voor ons ideaal van een open en vrije samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn;

constaterende dat er verschillende vormen van radicalisering zijn en dat het voorkomt onder extreemrechtse en extreemlinkse groepen en onder gelovigen en niet-gelovigen;

verzoekt de regering, met de radicaliseringsagenda maatregelen te nemen tegen alle vormen van radicalisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Gijs van Dijk