29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 451 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten sinds 2016 geld van het Rijk ontvangen voor het voorkomen van radicalisering, maar slechts 47% van de gemeenten beleid heeft ontwikkeld;

overwegende dat er onvoldoende inzicht is in een effectieve, gevalideerde en dekkende aanpak;

van mening dat het voorkomen van radicalisering een prioriteit dient te zijn van Rijk én gemeenten;

verzoekt de regering, de middelen voor het voorkomen van radicalisering meer te koppelen aan een landelijk gevalideerde aanpak waarin de vrije waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan;

verzoekt de regering tevens, daartoe ook in overleg te treden met radicaliseringsexperts uit binnen- en buitenland, en met religieuze en maatschappelijke organisaties die de vrije waarden van de democratische rechtsstaat actief bij hun achterban willen uitdragen;

verzoekt de regering voorts, in gesprek te gaan met gemeenten en de verdere behoefte aan ondersteuning bij de vormgeving van radicaliseringsbeleid te inventariseren;

verzoekt de regering, verder de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Pieter Heerma

Paternotte

Segers

Naar boven