29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 444 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BUITENWEG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 443

Voorgesteld 24 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat debatcentra zoals De Balie in Amsterdam vaak zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun bijeenkomsten en opdraaien voor de kosten van de beveiliging van spraakmakende opinievormers;

overwegende, dat voorkomen moet worden dat het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties en de daarmee gemoeide kosten;

verzoekt de regering om, samen met (vertegenwoordigers) van debatcentra te inventariseren in hoeverre het vrije publieke debat wordt gehinderd door de toenemende noodzaak om in beveiliging van bijeenkomsten te voorzien en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Naar boven