29 754
Terrorismebestrijding

nr. 41
MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 10 oktober 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet het openbaar gebruik van de burka in Nederland te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven