Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629754 nr. 361

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 361 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROON TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. 359 EN 360

Voorgesteld 8 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanuit Qatar terroristische organisaties van financiële middelen zijn voorzien en de Qatarese overheid daartegen in het verleden onvoldoende stevig is opgetreden;

overwegende dat nauwkeurig moet worden gemonitord welke vooruitgang Qatar boekt bij het bestrijden van financiering van terroristische organisaties;

verzoekt de regering, de Kamer op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen in Qatar bij het tegengaan van de financiering van terroristische organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon