29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 360 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onvoldoende duidelijk is of en hoe internationale sancties en regels tegen terrorismefinanciering in Qatar worden gehandhaafd;

overwegende dat de internationale aanpak van terrorisme daardoor ernstig kan worden gehinderd en deze problematiek om die reden moet worden blootgelegd;

verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks te rapporteren over de mate waarin en de wijze waarop sancties en regels tegen terrorismefinanciering door Qatar worden gehandhaafd en welke concrete resultaten daarbij worden geboekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven