29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Qatar weinig werk maakt van de uitvoering van de bestrijding van terrorismefinanciering en van de handhaving van internationale sancties tegen terrorismefinanciering;

verzoekt de regering, bij Qatar om opheldering te vragen over de feitelijke inzet van dat land tegen concrete betrokkenen bij terrorismefinanciering, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven