29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 334 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in artikel 38a van de Politiewet 2012 is verankerd dat er op elke 5.000 inwoners ten minste één wijkagent dient te zijn;

constaterende dat deze norm voor wijkagenten lang niet overal gehaald wordt, terwijl die wel van groot belang is voor de preventie van onder meer terroristische misdrijven;

van mening dat het van belang is dat er aandacht is voor de relatie tussen gemeentebestuur en wijkagenten en hun preventieve rol bij de bestrijding van terrorisme;

verzoekt de regering, te waarborgen dat zo spoedig mogelijk:

  • de wettelijke norm voor wijkagenten wordt uitgevoerd;

  • de ruimte voor wijkagenten om daadwerkelijk in hun wijk bezig te zijn voor het realiseren van de lokale veiligheidsdoelen in de praktijk is gewaarborgd;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe de rol en informatiepositie van de wijkagent in de strijd tegen terrorisme kan worden versterkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Segers

Samsom

Zijlstra

Van Haersma Buma

Roemer

Pechtold

Klaver

Naar boven