29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 330 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat vaste specialisten en teams bij de Nationale Politie duurzame kennis en kunde opbouwen over radicalisering;

verzoekt de regering, de strijd tegen radicalisering en terrorisme structureel te borgen bij de Nationale Politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Zijlstra

Van der Staaij

Samsom

Van Haersma Buma

Klaver

Pechtold

Roemer

Naar boven