29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 329 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister-President heeft gezegd dat Nederland in oorlog is met IS;

constaterende dat het gebruik van deze term consequenties heeft;

verzoekt de regering, binnen een week de Kamer te informeren welke gevolgen deze verklaring heeft voor:

  • het optreden van Nederland in Syrië om IS te bestrijden;

  • de aanpak van teruggekeerde IS-strijders met wie Nederland in oorlog is;

  • de gevolgen voor de defensiebegroting en andere begrotingen;

  • het bewaken van de grenzen van Nederland en Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Naar boven