Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 267

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 267 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 260

Voorgesteld 9 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich in het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme vele maatregelen voorneemt die monitoring behoeven;

constaterende dat een integrale evaluatie van terrorismebestrijdingsbeleid pas in 2016 wordt gepresenteerd;

van mening zijnde dat voor het vergroten van de effectiviteit van de maatregelen, de bescherming van de rechtsstaat en het maatschappelijk draagvlak democratische controle door het parlement nodig is;

verzoekt de regering om, elke vier maanden, te beginnen in november dit najaar, de Kamer te informeren over de uitvoering en de voortgang van elk van de maatregelen en daarin de door deze maatregelen behaalde resultaten nadrukkelijk mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Ojik

Klein