Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 262

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 262 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme onder meer voorziet in een periodiek overleg met imams en het ondersteunen van sleutelfiguren;

verzoekt de regering, in de contacten met en ondersteuning van de moslimgemeenschap ook prioriteit te geven aan het tegengaan van antisemitisme,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van der Staaij

Dijkhoff

Samsom