Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 261

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 261 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme zich voornamelijk richt op repressieve maatregelen;

van mening dat de aanpak van jihadisme niet alleen uit vervolgen en verdedigen bestaat, maar evenveel uit voorkomen;

verzoekt de regering, met een actieprogramma te komen met een ambitieus pakket aan preventieve maatregelen om de integratie te bevorderen en radicalisering te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Ojik

Roemer

Segers

Klein