Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 259

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 259 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een analyse ontbreekt van de aantrekkingskracht van jihadisme en een evaluatie van de effectiviteit van maatregelen uit eerdere actieplannen;

overwegende dat radicalisering alleen effectief bestreden kan worden als we de oorzaken begrijpen;

verzoekt de regering om, alsnog te komen met een analyse, inclusief een evaluatie van de effectiviteit van maatregelen uit eerdere actieplannen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik