Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 258

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 258 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN PECHTOLD

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme voorziet in een voorstel om de Nederlandse nationaliteit te kunnen ontnemen, zonder tussenkomst van de rechter;

van mening dat een dergelijke bevoegdheid in een rechtsstaat niet thuishoort bij de Minister van Justitie;

verzoekt de regering om, vast te houden aan een rechterlijke toets vooraf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Pechtold