Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 257

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 257 MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn een actieplan te presenteren voor integratie en tegen segregatie, om te voorkomen dat mensen geïsoleerd raken van de samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer