Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429754 nr. 255

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 255 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Nederland verheerlijking van terroristisch geweld toeneemt, bijvoorbeeld bij demonstraties, online, maar ook in het publieke debat;

constaterende dat dit soort verheerlijkingen van terroristisch geweld de vrijheid van meningsuiting misbruiken als opmaat tot geweld;

verzoekt de regering, de verheerlijking van terroristisch geweld strafbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Van der Staaij