Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 226

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 226 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland het dreigingsniveau «substantieel» geldt, oftewel het op een na hoogste niveau en tegelijkertijd het ernstigste dreigingsniveau van de afgelopen drieënhalf jaar;

constaterende dat de dreiging groter is dan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nu aankan;

constaterende dat er oplopend tot 2018 een derde van het budget van de AIVD wordt bezuinigd en dat dit risico's voor de staatsveiligheid met zich brengt;

verzoekt de regering, de bezuinigingen op de AIVD een jaar op te schorten, zodat de dienst in kaart kan brengen wat de concrete gevolgen van deze bezuinigingen voor zijn taken zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Schouw