Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 225

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S.

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlanders naar Syrië afreizen om als lid van een terroristische organisatie deel te nemen aan gewapende strijd en bij terugkeer een bedreiging vormen voor de Nederlandse veiligheid;

overwegende dat dit onwenselijk is;

overwegende dat het aan de wettelijke mogelijkheden ontbreekt om te voorkomen dat Nederlanders naar dergelijke gebieden afreizen en dit, zo dit toch mocht gebeuren, te bestraffen;

overwegende dat het voor bijvoorbeeld oorlogsverslaggevers en humanitaire hulpverleners mogelijk moet zijn naar dergelijke gebieden af te reizen en een algeheel reisbestemmingsverbod daarom niet wenselijk is;

overwegende dat de Kamer de wens heeft te komen tot een stelsel van bestemmingsvisa waarmee het zonder voorafgaande toestemming reizen naar bepaalde bestemmingen kan worden verboden, bij overtreding waarvan bestraffing plaats zal vinden volgens een door de regering op te stellen strafbepaling;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze een dergelijk stelsel ingevoerd kan worden en voor 1 september 2013 aan de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkhoff

Recourt

Oskam