Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 224

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S.

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlanders zich aansluiten bij terroristische organisaties die een jihadistische strijd voeren en met geweld strijden tegen vrijheid en democratie;

overwegende dat deelname aan een terroristische organisatie indruist tegen de Nederlandse waarden en een bedreiging vormt voor de staatsveiligheid van Nederland en onze bondgenoten;

overwegende dat de bestaande verouderde doctrine van «vreemde krijgsdienst» niet volstaat om de huidig dominante vormen van gewapende strijd te dekken;

verzoekt de regering, voor 1 september 2013 een wetsvoorstel in consultatie te laten gaan strekkende tot wijziging van in elk geval artikel 15 van de Wet op het Nederlanderschap om te verzekeren dat deelname aan een terroristische organisatie leidt tot verlies van de Nederlandse nationaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkhoff

Oskam

Segers