Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 223

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 223 MOTIE VAN HET LID RECOURT

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat er binnen de Nederlandse moslimgemeenschap een groot draagvlak bestaat voor jongeren die vanuit Nederland in Syrië gaan deelnemen aan gewapende strijd;

van mening dat het onwenselijk is dat Nederlanders in Syrië deelnemen aan gewapende strijd;

verzoekt de regering, vertegenwoordigers van de Nederlandse moslimgemeenschap aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in dezen en hen maximaal te betrekken bij het verkleinen van het draagvlak voor de gewapende strijd in Syrië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt