Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 222

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 222 MOTIE VAN DE LEDEN RECOURT EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat radicalisering in Nederland kan bijdragen aan het gaan voeren van gewapende strijd in Syrië;

van mening dat signalen die duiden op radicalisering of het willen gaan voeren van gewapende strijd elders, tijdig moeten worden opgepikt;

overwegende dat meerdere gemeenten in Nederland beleid hebben ontwikkeld om te voorkomen dat inwoners van hun stad radicaliseren, of beleid hebben om signalen daartoe tijdig op te pikken;

overwegende dat in meerdere gemeenten professionals variërend van straatcoaches, politiemensen, onderwijspersoneel enzovoorts goede contacten hebben binnen groepen die dreigen te radicaliseren of vatbaar zijn voor het voeren van gewapende strijd in Syrië;

verzoekt de regering, de best practices ten aanzien van gemeentelijk beleid tegen radicalisering en het voorkomen van Syriëgangers in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat die door gemeenten worden gedeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Berndsen-Jansen