Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 220

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 220 MOTIE VAN HET LID BONTES C.S.

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlandse jihadisten zich hebben aangesloten bij de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra;

overwegende dat Jabhat al-Nusra de Syrische afdeling is van Al Qaida;

constaterende dat de Verenigde Staten deze terreurorganisatie op de terreurlijst hebben geplaatst;

overwegende dat Jabhat al-Nusra niet voorkomt op de Europese terreurlijst;

verzoekt de regering, in navolging van de Verenigde Staten, de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra op de Europese terreurlijst te zetten

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Dijkhoff

Oskam