Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329754 nr. 218

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 218 MOTIE VAN DE LEDEN BONTES EN WILDERS

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AIVD wordt blootgesteld aan enorme bezuinigingen, waardoor een aantal taken niet meer uitgevoerd kunnen worden;

overwegende dat het waarborgen van de staatsveiligheid een van de belangrijkste taken is die een staat heeft;

overwegende dat het algemene dreigingsniveau in Nederland zeer recent is verhoogd van «beperkt» naar «substantieel»;

overwegende dat door de enorme bezuiniging op de AIVD de staatsveiligheid in gevaar kan komen;

verzoekt de regering, af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op de AIVD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Wilders