Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529719 nr. 14

29 719
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID JOLDERSMA

Ontvangen 13 december 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel X, vervalt.

II

Artikel VI, tweede lid, alsmede de lidaanduiding van het eerste lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt de meeneembaarheid van de studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg naar het buitenland direct en permanent in te voeren. Daarmee vervalt het voorstel van de regering om eerst een pilot te houden. Daarom wordt het voorgestelde artikel 12.7 onder artikel I, onderdeel X, geschrapt dat regelt dat de meeneembaarheid van de studiefinanciering slechts een tijdelijk karakter heeft.

Joldersma