29 717 Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Hierbij stuur ik u de vierde rapportage van het Comité van Toezicht ILG1.

In de begrotingsbehandeling Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het deel Landbouw en Natuur, is mij verzocht inzicht te geven in de voortgang in prestaties van de diverse provincies. Deze rapportage geeft per provincie een gedetailleerd beeld van de voortgang op de in de bestuursovereenkomsten ILG overeengekomen prestaties. Deze is gebaseerd op de voortgangsrapportages ILG.

Het Comité van Toezicht zal dit beeld gebruiken voor het valideren van de in de bestuursovereenkomsten ILG overeengekomen prestaties.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven