Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 993

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 993 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2019

Bijgaand bied ik u het «Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan1. Op 17 augustus 2018 jl. heeft u het samenvattende rapport ontvangen, waarin de toezichtsactiviteiten van de NZa in 2017 en de eerste helft van 2018 werden beschreven (Kamerstuk 29 689, nr. 933). In bijgaande versie van het rapport zijn de activiteiten in de tweede helft van 2018 toegevoegd.

De NZa concludeert dat zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uitvoeren. Wel vraagt de NZa aandacht voor de aanpak van wachttijden en de vindbaarheid van informatie voor verzekerden. De rapporten die hieraan ten grondslag liggen heb ik, inclusief mijn reactie, reeds naar uw Kamer gestuurd (zie Kamerstuk 29 689, nr. 965 en Kamerstuk 32 620, nr. 223).

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl