Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 964

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 964 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2019

Hierbij stuur ik u de voortgangsrapportage van de NZa over de doorontwikkeling van de bekostiging van de wijkverpleging1.

Ik heb u toegezegd om een brief te sturen over de doorontwikkeling van de bekostiging van de wijkverpleging. Deze brief schrijf ik op basis van de voortgangsrapportage van de NZa en op basis van de gesprekken die ik met partijen heb gevoerd. Ik verwacht de brief een dezer weken te sturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl