Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 930

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 930 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2018

Zoals ik u heb bericht wordt vanaf volgend jaar de voorwaardelijke toelating (hierna: «VT») vervangen door de subsidieregeling Veelbelovende Zorg. In de tussenliggende periode wil ik geen «gat» laten ontstaan tussen de huidige voorwaardelijke toelating en de nieuwe subsidieregeling. Daarom is het zowel in 2017 als dit voorjaar voor partijen nog mogelijk geweest om voorstellen voor het huidige voorwaardelijke toelatingsinstrument in te dienen.

Het Zorginstituut heeft op 12 juni 2018 geadviseerd om «CardioMEMS PA monitoring bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse III met recidiverende ziekenhuisopnamen» (hierna: «CardioMEMS») voor Voorwaardelijke Toelating aan te wijzen. Dit advies is opgenomen in de bijlage1.

CardioMEMS betreft een implanteerbare sensor waarmee de hartverpleegkundige en cardioloog op afstand hartfalen in de gaten kunnen houden. CardioMEMS is geïndiceerd voor een kleine subgroep van relatief oude patiënten met (een gevorderd stadium van) chronisch hartfalen, die herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen worden2. Deze ziekenhuisopnamen blijven nodig, ondanks dat zij de standaardbehandeling (gebruik van hartfalen medicijnen en zo nodig plaatsen van een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator [ICD]) ontvangen. Met behulp van CardioMEMS kan een verergering vroegtijdig opgespoord worden op basis waarvan medicatie aanpassingen kunnen plaatsvinden. Dit zou kunnen leiden tot een afname van het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen en mogelijk winst in kwaliteit van leven. In een Amerikaanse studie is dit al aangetoond. Omdat de zorg voor patiënten met hartfalen in Nederland anders is georganiseerd moet de effectiviteit in de Nederlandse setting nog aangetoond worden. Om die reden is deze interventie veelbelovend.

Ik heb besloten het advies van het Zorginstituut op te volgen en deze interventie aan te wijzen als «potentiële kandidaat» voor VT. Voornoemde interventie is een «potentiële kandidaat», omdat het definitieve besluit tot het voorwaardelijk toelaten van een interventie tot het pakket pas kan worden genomen na de verdere uitwerking van het onderzoek en de afspraken die veldpartijen vooraf maken en vast leggen in een convenant. Dit kan betekenen dat deze kandidaat uiteindelijk toch afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Tot slot, op basis van de kostenprognose genoemd in de bijlage bij het advies van het Zorginstituut reserveer ik een bedrag van maximaal € 3.411.216 voor de genoemde behandeling met CardioMEMS dat ten laste van het budget voor Voorwaardelijke Toelating voor Medisch Specialistische zorg zal komen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

De gemiddelde ligduur is 9 dagen.