Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 904

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 904 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2018

Hierbij stuur ik u de NZa monitor «contractering wijkverpleging 2018»1. De NZa brengt met deze jaarlijkse monitor de zorginkoop van wijkverpleging in kaart. De NZa heeft zowel naar de algemene wijkverpleging als naar specifieke zorgvormen zoals palliatieve zorg, medische kindzorg en casemanagement dementie gekeken.

De NZa constateert dat partijen er in zijn geslaagd om met de beschikbare capaciteit uit te komen ondanks een tekort aan wijkverpleegkundigen en een stijgende zorgvraag. De NZa constateert tevens dat partijen verbeteringen ervaren in het contracteerproces ten opzichte van eerdere jaren, maar ook dat dit proces nog niet soepel en snel verloopt. De NZa vindt de ontwikkeling naar een toename (van 12% naar 19%) van ongecontracteerde zorg zorgelijk. Zoals eerder aangegeven zal ik u over de maatregelen van het Kabinet om contracteren te bevorderen voor het zomerreces informeren.

De NZa heeft meerdere aanbevelingen voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars geformuleerd. Het is aan deze partijen om gezamenlijk met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Ik kan partijen vanuit een hoofdlijnakkoord wijkverpleging bij de uitvoering van deze aanbevelingen ondersteunen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl