Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 896

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 896 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2018

Met veel dankzegging aan de leden van de Taskforce «de juiste zorg op de juiste plek», stuur ik u de rapportage van de Taskforce1.

De Taskforce, bestaande uit een divers gezelschap van onafhankelijke experts uit het veld, levert met deze rapportage een waardevolle bijdrage aan het debat over de toekomst van de zorg in Nederland. De visie van de Taskforce en de bouwstenen die de Taskforce aanreikt, worden nadrukkelijk betrokken bij de besprekingen over nieuwe Hoofdlijnenakkoorden. Daarnaast ben ik van plan om deze visie aan de orde te stellen in de gesprekken die ik voer met mensen in de praktijk. Er zullen ook vervolgactiviteiten over dit thema worden georganiseerd.

Na het proces van de Hoofdlijnenakkoorden laat ik uw Kamer weten hoe ik in de praktijk verder vorm wil geven aan de visie van de Taskforce.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl