Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829689 nr. 883

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 883 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2017

Vorig jaar heeft mijn ambtsvoorganger u toegezegd de NZa om advies te vragen om zorginhoudelijke criteria te operationaliseren, zodat deze kunnen bijdragen aan de zorginhoudelijke resultaten van collectieve zorgverzekeringen. Bijgaand stuur ik u de reactie van de NZa1.

Het afgelopen twee jaar zijn onderzoeken2 gedaan, een werkconferentie georganiseerd3 en nu ook een advies van de NZa verkregen over het operationaliseren van zorginhoudelijke criteria. Mijn doel is dat het polisaanbod overzichtelijker wordt en dat het gaat om echte verschillen, zeker als de premie verschilt. De korting via collectiviteiten moet echt iets teweeg brengen in de zorg: er moet – aantoonbaar – verschil worden gemaakt in de zorg(kosten) voor de groep verzekerden van het collectief. Als de premie eerst voor iedereen wordt verhoogd en dan aan sommigen wordt teruggegeven via een collectiviteitskorting is dat meer als een sigaar uit eigen doos.

Ik zal mij de aankomende periode bezinnen op het vervolg en zal u uiterlijk dit voorjaar informeren over mijn visie op de korting.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Fact-finding collectiviteiten in de zorgverzekeringswet, Zorgweb 2016, Kamerstuk 29 689, nr. 729 en Monitor Collectiviteiten, NZa 2016, Kamerstuk 29 689, nr. 770.

X Noot
3

Kamerstuk 29 689, nr. 779