29 689 Herziening Zorgstelsel

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 758 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2016

Hierbij ontvangt u de Voortgangsrapportage 2016 met betrekking tot Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland1. Ik ben voornemens de Voorwaardelijke Toelating beleidsmatig aan te passen en zal u deze aanpassing in het najaar toezenden.

De Voorwaardelijke Toelating is een belangrijk instrument dat momenteel onvoldoende tot z’n recht komt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven