Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 756

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 756 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 746

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het nog onduidelijk is in hoeverre het invoeren van solvabiliteit II invloed zal hebben op de risicoselectie binnen de zorgverzekeringswet;

van mening, dat risicoselectie zeer onwenselijk is, en dit nauwlettend in de gaten gehouden dient te worden;

verzoekt de regering, periodiek te (laten) monitoren wat de invloed is van solvabiliteit II op de risicoselectie én de Kamer hierover te informeren, te beginnen met een nulmeting op 1 januari 2017;

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra