Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 752

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 752 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks ruim 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker krijgen en een derde van deze patiënten behoefte heeft aan psychosociale oncologische zorg, waaronder mensen met een aanpassingsstoornis;

overwegende dat de richtlijn «Aanpassingsstoornis bij mensen met kanker» door een duidelijke afbakening van de doelgroep én overeenstemming over de behandeling van de aanpassingsstoornis, zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van oncologische zorg, en bijdraagt aan zinnige en zuinige toepassing daarvan;

van mening dat het opnemen van aanpassingsstoornissen in het basispakket wenselijk is om tegemoet te komen aan de benodigde psychosociale zorg bij ernstige somatische oncologische aandoeningen;

van mening dat dit bijdraagt aan een betere re-integratie;

verzoekt de regering, na registratie van de richtlijn Aanpassingsstoornis bij mensen met kanker in het register van het Zorginstituut Nederland, in 2017 een twee jaar durende pilot uit te voeren waarin aanpassingsstoornisbehandelingen mogelijk zijn voor patiënten met een somatische oncologische aandoening, zodat inzicht verkregen kan worden in de omvang van de doelgroep, het moment van zorgbehoefte en de daadwerkelijke kosten die hiermee gemoeid gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Weyenberg