Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 747

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 747 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zorgverzekeraars volledig risicodragend wil maken voor de curatieve ggz per 1 januari 2017;

van mening dat de vereveningssystematiek (nog) niet passend genoeg is om verzekeraars te compenseren voor de groep verzekerden die langdurig, intensief gebruikmaakt van de curatieve ggz;

van mening dat strikt gemonitord dient te worden dat er geen risicoselectie op deze groep plaatsvindt zolang de verevening voor de (curatieve) ggz wordt doorontwikkeld;

verzoekt de regering, dit onderwerp specifiek mee te nemen in de monitor risicoselectie en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra