Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 746

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 746 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nog onduidelijk is in hoeverre het invoeren van Solvabiliteit II invloed zal hebben op de risicoselectie binnen de Zorgverzekeringswet;

van mening dat risicoselectie zeer onwenselijk is en dit nauwlettend in de gaten gehouden dient te worden;

verzoekt de regering, jaarlijks te (laten) monitoren wat de invloed is van Solvabiliteit II op de risicoselectie, en de Kamer hierover te informeren, te beginnen met een nulmeting op 1 januari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra