Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 745

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 745 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN LEIJTEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voornemens, is de onorthodoxe verdeelcriteria (t-1) per 1 januari 2019 voor zowel de wijkverpleging als de ggz te laten vervallen;

overwegende dat het laten vallen van deze onorthodoxe verdeelcriteria pas kan als er goede inhoudelijke criteria zijn ontwikkeld;

verzoekt de Minister, de onorthodoxe verdeelcriteria (t-1) te behouden zolang er geen goede inhoudelijke criteria voor de risicoverevening zijn ontwikkeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Leijten